Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” được xây dựng với sự tài trợ của WWF-Na Uy (thông qua WWF-Việt Nam) và tiếp nhận bởi UBND TP. Huế nhằm mục tiêu hỗ trợ TP. Huế bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa, thông qua một loạt các biện pháp can thiệp với sự tham gia của các bên liên quan bao gồm các khối công tư, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng địa phương.

Kết quả mong đợi là đến năm 2024, Huế trở thành Đô thị giảm nhựa với 70% chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý, đồng thời rác tái chế từ bãi chôn lấp được đẩy mạnh thu hồi. Các đối tác chính của dự án bao gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Huế, Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO). Dự án được thực hiện trong 04 năm, từ năm 2021-2024 và được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn khởi động dự án (2021) và giai đoạn triển khai thực hiện (2022-2024) với mong muốn đưa Huế trở thành một điểm đến không rác nhựa vào năm 2030.

Chương trình Đô thị giảm nhựa là một sáng kiến của WWF nhằm kết nối các TP. và các điểm đến du lịch cùng hành động chống lại ô nhiễm nhựa. Thông qua Chương trình, WWF xây dựng năng lực cho các địa phương nhằm đạt được mục tiêu không rác nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu đó, chương trình mong muốn tạo ra mạng lưới kết nối 25 đô thị không rác thải nhựa tại Đông Nam Á vào năm 2025; là bước đệm để đạt được con số 1.000 đô thị không rác thải nhựa trên toàn thế giới vào năm 2030.

Song song với hoạt động này, WWF kêu gọi các TP. ở châu Á đăng ký và chia sẻ những kinh nghiệm hiệu quả nhất của họ tại www.plasticsmartcities.org, một diễn đàn trực tuyến lưu trữ những kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả nhất. Chương trình là khởi đầu cho một chiến dịch dài hạn nhằm giảm nhựa trên toàn cầu thông qua việc chia sẻ sáng kiến và thử nghiệm các giải pháp tại những TP. ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống ô nhiễm rác nhựa, làm cơ sở để kêu gọi các Chính phủ ban hành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý có phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn nhựa gây ô nhiễm đại dương.

WWF-Việt Nam đã lựa chọn Công ty CP máy và thiết bị TST là nhà cung cấp cây nước uống công cộng Đông Á DONGA trang bị cho các địa điểm công cộng, cung cấp nước uống cho du khách, xây dựng hình ảnh văn minh và giảm thiểu rác thải nhựa.

Dự án khác