Công ty TNHH May Tinh Lợi

Địa chỉ: KCN Nam Sách- Phường Ái Quốc- TP Hải Dương

 Là một thành viên của tập đoàn Crystal Hong Kong với 02 nhà máy đang hoạt động tại Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Nhà máy 1 (TL1) tại KCN Nam Sách, Phường Ái Quốc, TP Hải Dương. Được thành lập vào tháng 3 năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6.2006. Tổng vốn đầu tư 64.000.000 USD; tới nay đã có trên 5.000 lao động.

Nhà máy 2 (TL2) tại KCN Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành. Được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4.2013 và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 8.2014 với 2.500 lao động ban đầu, tăng gần 10.000 lao động vào cuối 2016 và 16.900 lao động vào năm 2022. Tổng vốn đầu tư: 124.000.000 USD. Với quy mô 170.000.000 sản phẩm/năm.

Với đặc thù ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động, nhu cầu sử dụng nước uống cho công nhân là rất lớn.

Với nhu cầu thực tế đó Công ty đã tin tưởng sử dụng máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA cho toàn bộ nhà máy của mình.

Hình ảnh sản phẩm:

Dự án khác